ข้อมูลแนะนำ

การเลือกใช้ Accessory ให้เหมาะสมกับ 19″ HIGH QUALITY EXPORT RACK ในแต่ละรุ่น

  1. พัดลมระบายอากาศ จะติดตั้งได้ตั้งแต่ 1-2 ตัว สำหรับรุ่นติดผนัง และจะติดตั้งได้ตั้งแต่ 1-6 ตัว สำหรับรุ่นตั้งพื้น โดยมีให้เลือกใช้ทั้งแบบไฟกระแสตรง และแบบไฟกระแสสลับ
  2. AC Power สำหรับรุ่นติดผนังและรุ่นตั้งพื้นขนาดความสูง 15u ต้องเลือกใช้ขนาด 6 Outlet เท่านั้น โดยสามารถติดตั้งทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ส่วนขนาด 12 Outlet และ 20 Outlet นั้นจะสามารถติดตั้งได้บน 19″ HIGH QUALITY EXPORT RACK ตั้งแต่ขนาดความสูง 27U ขึ้นไป และจะติดตั้งในลักษณะแนวตั้งเท่านั้น
  3. ถาดรองอุปกรณ์ หลักๆแบ่งเป็น 2 ประเภท

3.1. ประเภทยึดน็อต ลักษณะยึดตายตัว ไม่สามารถเลื่อนได้เหมาะสำหรับรับน้ำหนักอุปกรณ์แบ่งเป็น 3 ลักษณะตามการติดตั้ง

3.1.1. ยึดน็อต 2 เสา ใช้กับงานรับน้ำหนักน้อย (ไม่เกิน 20 กิโลกรัม) มีขนาดความลึก 30 cm. ใช้ได้กับทั้งรุ่นติดผนัง,ตั้งพื้นแบบปิด และตั้งพื้นแบบเปิด
3.1.2. ยึดน็อต 4 เสา เป็นรุ่นใช้สำหรับรุ่นตั้งพื้นแบบปิดโดยเฉพาะ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม มีหลายขนาดแบ่งตามความลึกตั้งแต่ 45 cm. สำหรับตู้ลึก 60 cm. ขนาดความลึก 60 cm. สำหรับตู้ลึก 80 cm. ขนาดความลึก 75 cm. สำหรับตู้ลึก 90 cm. ขนาดความลึก 80 cm. สำหรับตู้ลึก 100 cm. และขนาดความลึก 95 cm. สำหรับตู้ลึก 110 cm.
3.1.3. ยึดน็อตสำหรับตั้งพื้นแบบเปิด เป็นรุ่นสำหรับใช้กับตู้ รุ่นตั้งพื้นแบบเปิดโดยเฉพาะซึ่งสามารถเลือกใช้ขนาดความลึกตั้งแต่ 45-80 cm. เพื่อให้เหมาะสมกับระยะอุปกรณ์

3.2. ประเภทรางเลื่อน สามารถเลื่อนเข้าออกได้ใช้วางอุปกรณ์ที่ต้องการปรับแต่งหรือดูแลบำรุงรักษาบ่อย รับน้ำหนักได้น้อย แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

3.2.1. รางเลื่อน 4 เสา ใช้สำหรับรุ่นตั้งพื้นแบบปิด รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม มีหลายขนาดแบ่งตามความลึกตั้งแต่ 45 cm. สำหรับตู้ลึก 60 cm. ขนาดความลึก 60 cm. สำหรับตู้ลึก 80 cm. ขนาดความลึก 75 cm. สำหรับตู้ลึก 90 cm.ขนาดความลึก 80 cm. สำหรับตู้ลึก 100 cm.ขนาดความลึก 95 cm. สำหรับตู้ลึก 110 cm.
3.2.2. รางเลื่อนสำหรับตั้งพื้นแบบเปิด เป็นรุ่นสำหรับใช้กับตู้รุ่นตั้งพื้นแบบเปิดโดยเฉพาะ สามารถเลือกใช้ขนาดความลึกตั้งแต่ 45-80 cm. เพื่อให้เหมาะสมกับระยะอุปกรณ์

 

ลักษณะการเลือกรุ่นของ 19″ HIGH QUALITY EXPORT RACK ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

  1. ความสูง ตามมาตรฐานสากล และ 19″ HIGH QUALITY EXPORT RACK เรียกว่า U โดยที่ 1U = 1.75″ หรือ 44.45 mm. 6U, 9U และ 12U สำหรับรุ่นติดผนัง 15U, 27U, 36U, 39U, 42U และ 45U สำหรับรุ่นตั้งพื้น
  2. ความกว้าง ตามมาตรฐานสากลและ 19″ HIGH QUALITY EXPORT RACK มีระยะจากขอบเสาด้านซ้ายถึงขอบเสาด้านขวา 450 mm. และมีระยะจุดยึดจากเสาด้านซ้ายถึงจุดด้านขวา 465 mm.ด้วยระยะดังกล่าวทำให้ท่านสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของท่านได้ว่าสามารถติดตั้งบน 19″ HIGH QUALITY EXPORT RACK รุ่นมาตรฐานได้หรือไม่
  3. ความลึก ของ 19″ HIGH QUALITY EXPORT RACK มีตั้งแต่ 40 cm., 50 cm.และ 60 cm.สำหรับรุ่นติดผนัง 60 cm, 80 cm, 90 cm, 110 cm และ 110 cm สำหรับรุ่นตั้งพื้น ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบจากอุปกรณ์ก่อนเลือกความลึกของ 19″ HIGH QUALITY EXPORT RACK ได้อย่างง่ายดาย โดยควรเผื่อระยะในการติดตั้งบนเสาของตู้ สำหรับด้านหน้าและระยะติดตั้งรางปลั๊กไฟรวมทั้งการโค้งงอของสายตัวเชื่อมต่อทางด้านหลังประมาณ 15-20 cm. นำมารวมกับระยะอุปกรณ์ ท่านก็จะได้ระยะความลึกของตู้ที่จะใช้งานทันที